• خوش آمدید. شما به عنوان میهمان در سایت حضور دارید

استقبال از وب سایت فردان حسابدار

در هفته اول افتتاح وب سایت فردان حسابدار بیش از بیش از 100 رزومه توسط کارجویان رشته حسابداری ثبت گردید. این امر باعث دلگرم شدن ما و تلاش برای هرچه بهتر شدن خدمات وب سایت خواهد شد.