آیا بانک مرکزی جداول حساب سرمایه را سانسور می‌کند؟

به نظر می‌رسد شدت منفی شدن حساب سرمایه در ماههای اخیر دلیل عدم انتشار اطلاعات مربوط به این بخش از سوی بانک مرکزی بوده باشد

 

بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در بخش تراز پرداختها نشان می‌دهد، جدول مربوط به موازنه پرداختها که حاوی داده های حساب سرمایه است در دی ماه منتشر نشده است. گفتنی است، در حالی که از سال ٩۵ حساب سرمایه به شدت منفی شده و سال ٩۶ ( با حفظ روند گزارش نه ماهه)بدترین سال تاریخ ۴۰ سال گذشته به لحاظ خروج ارز ( به جز سال ٨٩) است و چه بسا با انتشار حساب سرمایه ١٢ ماهه سال ٩۶ مشخص شود سال ٩۶ بدترین سال به لحاظ خروج سرمایه بوده است.  بانک مرکزی آمارهای مربوط به ترازپرداخت‌ها را به‌صورت ماهانه منتشر می‌کند. در بخش تراز پرداخت‌ها دو جز مهم به نام حساب جاری و حساب سرمایه وجود دارد. حساب جاری به‌طور عمده مجموع صادرات و واردات را در بر می‌گیرد و در تعریف دقیق، به مجموع حساب‌های کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری اطلاق می‌شود. جزء مهم دیگر تراز پرداخت‌ها یعنی حساب سرمایه (و حساب مالی) نیز عمدتا نشان‌دهنده میزان سرمایه ورودی و خروجی به/ از کشور است. به بیان دیگر، حساب جاری درآمد خالص یک کشور را نشان می‌دهد و حساب سرمایه، میزان تغییرات مالکیت آن کشور به سرمایه موجود است؛ بنابراین حساب سرمایه از اختلاف دو جز «تغییر در مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی» و «تغییرات در مالکیت خارجی‌ها بر دارایی‌های داخلی» حاصل می‌شود. از این رو، هر مازاد در حساب سرمایه به معنای جریان داشتن سرمایه به داخل کشور است و کسری در این حساب،‌ می‌تواند به‌عنوان جریان سرمایه از داخل به سوی خارج از کشور تفسیر شود.

منبع خبر : مشرق