تغییرات نرخ ارز، برنامه کاهش نرخ سود بانکی را به تاخیر انداخت

معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: تغییرات و نوسان های اخیر در بازار ارز سبب شد تا برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در نظام بانکی به تاخیر افتد.

 

«فرشاد حیدری» روز سه شنبه درباره برنامه بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی به خبرنگاران گفت: صدور گواهی سپرده های یکساله با نرخ سود ۲۰ درصد که برای مدیریت بازار ارز انجام شد، تکانه ای به نرخ سود بانکی وارد کرد که ممکن است قدری کاهش نرخ سود را به تاخیر اندازد.
وی تاکید کرد: با این حال اصل پذیرفته شده در بانک مرکزی و سیاست های شورای پول و اعتبار این است که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به تدریج و ترتیب کاهش یابد؛ در واقع باید عرضه اقتصاد به شکلی اداره شود که تعادل اقتصاد با نرخ های معقول تر صورت گیرد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی، نرخ سود بالا اعم از سپرده و تسهیلات را به نفع اقتصاد کشور ندانست و گفت: کاهش نرخ سود از برنامه های ماست اما باید در زمان و موقعیت مناسب انجام شود.
حیدری گفت: اگر موضوع تغییرات نرخ ارز پیش نمی آمد، از ابتدای سال آینده روی کاهش نرخ سود تسهیلات کار می کردیم اما برای مدیریت بخش دیگری از اقتصاد، مجبور شدیم به نرخ سود ۲۰ درصدی تن دهیم لذا سال آینده روی نرخ سود سپرده و تسهیلات کار می کنیم.
وی در پاسخ به اینکه از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که از محل صدور گواهی سپرده های ۲۰ درصدی جذب شبکه بانکی شد، چه میزان تبدیل وضعیت حساب ها بوده و چه میزان تبدیل پول به شبه پول بوده است، گفت: به طور عمده این جذب از محل تبدیل وضعیت سپرده ها بود اما پس از مهلت دو هفته ای بانک ها، نرخ سودهای سپرده گیری به نرخ های پیش بازگشته و همچنان برای سپرده های یکساله ۱۵ درصد و برای کوتاه مدت ۱۰ درصد است.
وی تاکید کرد: تغییر نرخ از ۱۵ به ۲۰ درصد لزوماً به معنی این نسبت که هزینه بانک ها را افزایش داده است زیرا برخی از سپرده هایی که در این فرآیند در قالب گواهی سپرده ریالی تبدیل وضعیت شدند، سپرده هایی بودند که در سال های پیش با نرخ های بالای ۲۰ درصد جذب شده و اکنون سررسید آنها فرا رسیده بود.
حیدری اظهار داشت: برخی از سپرده ها تبدیل وضعیت شده مربوط به حساب ها با نرخ های پایین است که به حساب های ۲۰ درصدی تغییر کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: باید هزینه آنها را محاسبه کنیم و بعد بررسی که چه سیاستی را باید در حمایت از بانک ها اتخاذ کنیم.
وی درباره اینکه گفته می شود بانک ها هنوز نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند و به شکل های مختلف دور می زنند، گفت: بررسی میدانی پنج هزار شعبه بانکی نشان می دهد که این نرخ ها عملیاتی شده است.
حیدری گفت: کاهش نرخ های سود سبب خرسندی بانک ها نیز شده است زیرا کاهش نرخ سود سپرده سبب کاهش نرخ تسهیلات می شود.
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از بانک ها نیز در نوسان های اخیر بازار ارز دست داشتند، گفت: موردی سراغ ندارم؛ اگر اطلاع دارید به ما اطلاع دهید.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از ۲۸ بهمن ماه به مدت دو هفته به بانک ها مجوز داد تا گواهی سپرده یکساله با نرخ ۲۰ درصد را اجرایی کنند که در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب شد.
اکنون براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود برای سپرده های یکساله ۱۵ درصد و برای سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد محاسبه می شود و نرخ سود تسهیلات نیز ۱۸درصد است اما طبق برنامه ششم توسعه، فاصله سه درصدی میان نرخ سود سپرده و تسهیلات باید در مدت اجرای این برنامه به تدریج کاهش یابد.

منبع خبر : ایرنا