در بانک‌های خصوصی چه می‌گذرد؟

درحالی‌که بدهی بانک‌های دولتی روند نزولی را طی می‌کند، اضافه برداشت بانک‌های خصوصی در دی‌ماه با ۸۴۹۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به ماه قبل به رقم۶۷ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است

 

همانطور که در آمارهای خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی اشاره شد حجم بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان دی‌ماه امسال به رقم ۱۱۷ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

رقم کل این بدهی در دی‌ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته اما برای بررسی دقیق‌تر باید جزئیات بدهی بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی و بانک‌های غیردولتی را بررسی کرد.

طبق آمارهای درج شده در گزارش بانک مرکزی حجم بدهی بانک‌های تجاری به این بانک با ۴۲٫۳ درصد کاهش در ۱۰ ماهه امسال به رقم ۶ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسیده است که البته نسبت به ماه مشابه سال قبل هم ۵۵٫۳ درصد افت داشته است.

همچنین بدهی بانک‌های تخصصی دولتی در بازه زمانی ۱۰ ماهه امسال ۱۲٫۶ درصد و در ۱۲ماهه منتهی به دی‌ماه سال جاری ۲۷٫۴ درصد کاهش یافته است. بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان دی‌ماه ۴۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان درج شده است.

ارقام فوق نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی با وجود انواع تسهیلات مصوبی که طبق قانون باید پرداخت کنند، نه تنها اضافه برداشتی از بانک‌ مرکزی نداشتند بلکه بدهی خود را به این نهاد کاهش قابل ملاحظه‌ای دادند.

اما در این میان بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری هر ماه بدهکارتر از ماه قبل می‌شوند به‌طوری‌که بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان دی‌ماه سال جاری به ۶۷ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

نسبت به ماه قبل ۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان افزوده شده است. در واقع این بانک‌ها در یک‌ماه بیش از کل بدهی‌ بانک‌های تجاری دولتی از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند.

میزان رشد بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در ۱۰ ماهه امسال ۷۶٫۱ درصد و در یک سال منتهی به دی‌ماه سال جاری ۹۷٫۳ درصد افزایش یافته است.

اگر سیر رشد بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی را در ۵ سال گذشته بررسی کنیم می‌بینیم که هر سال به میزان قابل توجهی به بدهی این بانک‌ها افزوده شده و این آمارها نشاندهنده چالش جدی در تامین مالی و مدیریت نقدینگی بعضی از بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری دارد.

نتیجه این اضافه برداشت‌های بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی رشد پایه پولی و نقدینگی است که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، شاخصی که عموم مردم باید بهای رشد آن را بپردازند.

حجم سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد سیستم بانکی ۱۴۲۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومن است که البته ۱۴۴ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان آن سپرده دیداری، هزار و ۱۹۰ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، ۷۱ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه و ۲۱ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان سایر سپرده‌ها را در بر می‌گیرد.

سهم بانک‌های تجاری دولتی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی ۲۸۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان سهم بانک‌های تخصصی ۱۵۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری ۹۹۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان است.

منبع خبر : فارس