نرم افزار حسابداری رایورز

 

 

شرکت تولید کننده: شرکت مهندسی نرم افزار رایورز

 

مجموعه ای از راهکارها و نرم افزارها

یکی از واحدهای کلیدی و بسیار مهم شرکت، واحد «مدیریت امور راهکارهای جامع مشتریان» می‌باشد. این واحد که از گروه‌های تخصصی ویژه تشکیل گردیده، با استفاده از سبد متنوع محصولات نرم‌افزاری رایورز از یکسو و خدمات تخصصی گوناگون قابل ارائه به مشتریان از سوی دیگر، قادر است نیازهای متعدد و روبه‌رشد سازمان‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را در قالب راهکارهای تخصصی برآورده سازد.

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز در اوایل سال ۱۳۶۸ توسط جمعی از فعالین حرفه نرم‌افزار تأسیس گردید. از همان ابتدا به منظور استقرارسیستم‌های اطلاعات مدیریت(MIS)، دو جهت‌گیری مکمل و موازی در دستور کار قرار گرفت:

  • تولید و عرضه سیستم‌های کاربردی تیپ با قابلیت انطباق‌پذیری
  • ارائه راهکارهای جامع اختصاصی مشتمل بر مجموعه سیستم‌ها و روش‌های اجرایی